אמנון אברמוביץ' והזבובים

בשל כובדם של הציטוטים והלינקים המדברים בעד עצמם, פוסט ללא מילת פרשנות.

רזי ברקאי עם אמנון אברמוביץ' בגל"צ, רביעי בבוקר.

ברקאי:.. אשמיע לך קטע מתוך ראיון שקיימתי אתמול עם איש מכון שלם, שי פורת. אתה מכיר את האיש? הוא סגן נשיא לקשרי חוץ במרכז שלם…

פורת: אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, לא עסקנו בפוליטיקה. קשה להגיד שאנשים שהיו במכון נבנו מהמכון.
ברקאי: שי! מייקל אורן, שגריר בוושינגטון. בוגי יעלון, שעבד אצלכם איזושהי תקופה, הופ! השר לעניינים אסטרטגיים. נתן אשל, ראש לשכת רה"מ, שרנסקי, כבר אמרנו, יו"ר הסוכנות וגם לקינוח רון דרמר מכהן בתפקיד ראש אגף ההסברה בלשכת נתניהו.
שי פורת: רון דרמר ונתן אשל מעולם לא היו אצלנו ולא קשורים אלינו. זה טעות שהיה אפשר לבדוק אותה, לו מר אברמוביץ' היה טורח להתקשר אלינו אפילו.


ברקאי: "לו טרחת להתקשר אלינו". למה לא התקשרת, אמנון?
אברמוביץ': רזי, בוא אני אומר לך כך. אני קיבלתי מכתב ממכון שלם, יש לי הרבה כבוד למכון שלם ואפילו אני מאלה שקוראים בקביעות את הפרסום שלו, שהוא ברמה גבוהה, נקרא תכלת… אני 33 שנה בעיתונות, מעולם לא הוגשה נגדי תביעת דיבה. ואתה יודע מדוע? משום שכאשר היה צריך להתנצל, התנצלתי ותיקנתי מבלי שהתבקשתי. וכאשר חשבתי שלא צריך להתנצל, לא התנצלתי אף שהתבקשתי. במקרה שלפנינו, אני מנוע מלדבר, אני רק יכול לומר לך דבר אחד, הסר דאגה מלבך…

ברקאי: …הפרסומים שלך… שלפיהם מכון שלם קשור בקשר של הון ושלטון ופוליטיקה עם בנימין נתניהו ועם שלדון אדלסון, מה, זה דברים שלא צריכים להטריד את מנוחתי? אם זה אכן נכון, זה אסון, זה באמת כמעט קץ הדמוקרטיה!
אברמוביץ':… 33 שנים מעולם לא הוגשה נגדי תביעת דיבה. היכן שצריך היה להתנצל, עשיתי זאת בעצמי מבלי שהתבקשתי. והיכן שלא צריך, לא עשיתי, אף שהתבקשתי. בוא נמשיך הלאה.
ברקאי:… במקרה הזה אתה עומד להתנצל?
אברמוביץ': רזי, בוא נמשיך הלאה.
ברקאי: אני שואל אותך שאלה נורא פשוטה!
אברמוביץ': לא תקין שאני אדבר איתך על זה. אנחנו בהתכתבות ותשאיר את זה למי שצריך.
ברקאי: שכחתי שמלבד זה שאתה עיתונאי, אתה גם משפטן, נכון?

א': כן.

ב': עכשיו אני מבין את הקו שלך. תגיד, יש כאן נסיונות הדחה? הרי אתה המצאת בשעתו את המושג ההוא שעורר עליך כמובן הרבה אנשים, מושג האתרוג. יש כאן איזה נסיונות מכוונים – רמז על זה ויותר מרמז על זה ישראל כץ, להדחתו של ביבי נתניהו, שלא הולך בכיוון שאנחנו השמאלנים בעיתונות הישראלית התווינו לו?
א': …היום בהארץ מתפרסם מאמרו של אלוף בן. ואתמול התפרסם מאמר בכיוון דומה של אמיר אורן. זו נקודת מוצא לוויכוח. השאלה, מה עושה ראש ממשלה ומה הוא לא עושה. מהן הסכנות הטמונות באי עשיה. …לי אין שום עניין בסיפורי נשים ועוזרות. וכשאנשים פונים אליי עם חומר, אני אומר, אני לא הכתובת.
…לי יש עניין במדיניות של רה"מ או באי מדיניות של רה"מ. ומה שמטריד אותי… זה שאנחנו עוסקים בשטויות או בזוטי דברים, בעוד סביבנו מתרחשים דברים בעלי משמעות קיומית.
ב': מי זה "אנחנו"? …
א': אנחנו זה העיתונאים.

ב': סליחה, אדוני, הדברים שאתה אמרת ביום שישי בערב, לא נסבו על איראן, על התחמשות סוריה, הם נסבו על משהו מאוד-מאוד ספציפי, משולש מאוד מסוכן לדמוקרטיה הישראלית!
א': רזי, הדברים שאני אמרתי ביום שישי הם דברים רציניים כשלעצמם ויהיה להם אפקט ויהיה להם המשך ולא ארחיב כרגע בהם. אנחנו מדברים על שנה – כשנה או עשרה חודשים לתפקודו של רה"מ ויחס התקשורת לעניין. אז אני אומר לך, שהשאלה מה נקודת המוצא לוויכוח. אותי נורא מטריד כאשר קיים סטטוס קוו – סטטוס קוו באזור שלנו, יש לו המשך ידוע מראש. ואותי מטריד שלא נעשים דברים. אז זה שמע"מ על פירות וירקות, כן ולא כן ולא, מילא. והיטל בצורת, כן ולא, מילא. וילדי העובדים הזרים, כן ולא, מילא.
ב': אתה סוחב אותי לאתרים שמה-זה חשובים ואני אעשה איתך על זה שיחה של שעה אפילו אבל לא לשם כך התכנסנו. למשל, אני רוצה לשאול אותך האם "ישראל היום" היא סכנה לדמוקרטיה ולתקשורת הישראלית!
א': רזי, אני רוצה לקחת אותך למחוזות הרצינות לשם-שינוי, ואתה לא נותן לי, אתה מסרב!
ב': אתה מפליא אותי הבוקר.
א': למה? מדוע?
ב': כי אתה ידעת לשם-מה אני מעלה אותך לשידור וידעת שזה בעקבות הדברים שאתה אמרת ביום שישי בערב ודברים שחזרת עליהם, אלה הדברים שבהם אנחנו עוסקים, ואתה רוצה לדבר איתי עכשיו על איראן ועל סוריה.
א': אומר לך בדיוק מה אמרה לי התחקירנית החביבה שלך גם אתמול, גם היום. אתה רוצה שנדבר על נתניהו? היא אמרה שנה לכהונתו ויחס התקשורת אליו.
ב': והאם בשבוע האחרון התחיל המסע להדחתו.

א': אני לא חושב. אני אגיד לך מה אני כן חושב. כאשר יש כלל – אני קורא לזה כלל הזבובים – כאשר רה"מ עומד על עומדו מבלי לעשות דבר, לא בנושא המדיני, לא בנושא החברתי-כלכלי, נאספים אליו זבובים. כדי להזיז את הזבובים, אתה חייב להיות בתנועה הן מדינית והן חברתית-כלכלית.
ב': …מי הם הזבובים?
א': הזבובים זה כל השיח הציבורי. זה אנחנו, זה התקשורת. כאשר ראש ממשלה לא נמצא בתנועה, אלא עומד על עומדו מבלי לזוז. זאת-אומרת, כל מאמציו, כל ראש ממשלה אגב, כל מאמציו הם להישרדות, הרי שנאספים אליו זבובים. אם אתה רוצה לסלק את הזבובים, צריך להיות בתנועה. ומתחת לזה קיים רובד נוסף והרובד הוא שמבחינה מדינית, הסטטוס-קוו בישראל, ההסטוריה מלמדת שהוא עלול להיות קטלני.
ב': אוקיי. עוד שאלה אחת לסיום. ישראל היום בעיניך, זה עיתון שמהווה סכנה לתקשורת החופשית בישראל?
א': הפוך. אני בעד כל עיתון, אני בעד לפתוח עיתונים ולא לסגור עיתונים. אני טוען שצריכים להתקיים שני תנאים: צריכה להתקיים תחרות הוגנת – וזה אני תמיד משווה לנסיעה על כביש. הווה אומר, לא יתכן מצב שידיעות, מעריב, הארץ, גלובס, נמצאים בפקק וממתינים לתורם ויש אחד שיורד הצדה. זאת-אומרת, צריכה להתקיים תחרות הוגנת ולא ייתכן שיתקיים עיתון פרסונלי.
ב': כלומר העובדה שהוא חינמון, זה חלק מהעניין? כי הוא לא החינמון היחיד בישראל. כל עיתוני האינטרנט הם חינמונים שאנחנו יכולים כולנו להיכנס אליהם ללא כסף בכלל.

א': …האמירה שהאינטרנט הוא חינם, פשוט איננה נכונה. והייתי שמח לו אתה היית מממן לי את האינטרנט. הווה אומר, רוכש לי מחשב, משלם לי את חשבון החשמל, משלם לי את קו הטלפון ומשלם לי את קו הטלפון לאינטרנט, הייתי מאוד שמח. כך שאינטרנט איננו חינם. אני אומר, אני בעד עיתונות מודפסת, לבי נמצא – למרות שאני לא עובד בה – לבי נמצא בעיתונות המודפסת ובלבד שמתקיימים שני התנאים עליהם דיברתי.
ב'… אני מודה לך על הדברים האלה.


אדלסון נכנס לתמונה

ומבקש התנצלות מאמנון אברמוביץ'.


הרבי מלובאביטש חי
כה סבור ראש דסק החדשות של ישראל היום (כך על פי העלון באור הגאולה), מתי טוכפלד.


מוחמד בכרי נעלם

נועם שיזף על ביטול הראיון במוסף סופשבוע.
(תודה ל-8 וחצי)


אחר

לכל מי שהשם מאיר אגסי או הגבעות השחורות של דקוטה אומר לו משהו.


אודות דבורית

שום דבר מיוחד
פוסט זה פורסם בקטגוריה הבלחות, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

28 תגובות על אמנון אברמוביץ' והזבובים

 1. ani am הגיב:

  היום בבוקר בקושי קמתי, התקשרתי להתנצל על האיחור, התארגנתי בדרך ותוך כדי שמעתי את הראיון המוזר הזה. מוזר מאוד. רזי ברקאי אלוף בראיונות מעצבנים, הראיון הזה לא היה מעצבן, הוא פשוט שודר מוקדם מידי בבוקר ולא במסגרת המתאימה.

  אהבתי

 2. קורא עלום הגיב:

  אמנם אברמוביץ' טוען שהעיתונות באינטרנט היא לא בחינם בגלל סיבות מטופשות, אבל היא אכן לא בחינם. הפרסום מממן אותה.

  אהבתי

  • גם טלויזיה זה חינמון הגיב:

   עתונות אינטרנט זה בדיוק, אבל בדיוק, כמו ישראל היום.
   אברמוביץ', כמובן, מדבר שטויות, שכן מסופקני אם יש ולו אדם אחד שמתחבר לרשת רק בשביל עתונות האינטרנט (אלא אם כן קוראים לו אמנון אברמוביץ')
   להערכת רבים ישראל היום כבר הגיע לעצמאות כלכלית (או בסביבה) בתפוצה שאינה כוללת את מהדורת שישי. עכשיו הם עובדים על מהדורת שישי מהצד הכלכלי.
   המספרים פשוטים. בד"כ מעל 50% עמודי פרסום. העתון בן 40-48 עמודים. מחיר ממוצע לעמוד שלם (ומעט יקר יותר יחסית לחצאים/רבעים/אינטשים) הוא קרוב ל- 20 אלף ש'. בחשבון פשוט מגיעים למעל 100 מיליון ש' לשנה שזו ההערכה של העלות.
   מה שמדאיג את שאר העתונים לדעתי זה גם לא ישראל היום אלא רק ההפסד הנגרם להם משני צדדים. העובדה שמחיר הפרסום אצלהם יורד ויורד בגלל שיש למפרסמים אלטרנטיבה טובה ובגלל שהם מצליחים להרויח פחות ופחות מההכנסות ע"י מכירה ע"י מחיר מופחת וסבסודים לגורמים מסחריים.

   אהבתי

 3. דרור הגיב:

  משל הזבובים הוא משלימו של משל האתרוג, אברמוביץ אומר למעשה אם לא תעשה מה שאנחנו רוצים נמרר את חייך, ואם תעשה מה שאנחנו רוצים תהיה אתרוג.

  דיקרטוריה תקשורתית במרעה, אברומביץ וחבריו לקליקה הבזויה הרבה יותר מסוכנים לדמוקרטיה מאשר ישראל היום.

  אין מה להגיד פושט מביש.

  אהבתי

 4. שועלן הגיב:

  את אברמוביץ' טחנו מספיק, ואין לי יותר מה להוסיף (חוץ מזה שלדעתי הוא הולך להתנצל בגדול כדי לא להילחם עם שתי תביעות דיבה בבימ"ש, כאשר ברור לכל שרוב דברים שקריים).
  .
  רזי ברקאי החליף את יעל דן בהיסטריה המזוייפת שהוא הציג:
  "הפרסומים שלך… שלפיהם מכון שלם קשור בקשר של הון ושלטון ופוליטיקה עם בנימין נתניהו ועם שלדון אדלסון, מה, זה דברים שלא צריכים להטריד את מנוחתי? אם זה אכן נכון, זה אסון, זה באמת כמעט קץ הדמוקרטיה!"
  תזכירו לי בבקשה מי היה ראה"מ האחרון שלא היו לו קשרי הון-שלטון, שבד"כ גם באו עם איזה ספונסר עלום מחו"ל (או לפחות עמותות פיקטיביות). ומכונים בעלי אוריינטציה שמאלית לא חסר.
  אני נגד הון-שלטון, אבל מעניין למה דווקא עכשיו זה "כמעט קץ הדמוקרטיה!".

  אהבתי

 5. מגיב מהימין הגיב:

  שאלות שתמיד טוב להזכיר כשמדברים על גל"צ: למה צהל צריך שתי תחנות רדיו? זה למקרה של הפיכה צבאית? האם יש עוד עיסוקים שצהל רוצה להתחרות בהם עם השוק האזרחי?
  אולי צה"ל יאיים על נוחי דנקנר ע"י כך שיבקש רישיון מפעיל סלולרי וכך יוציא ממנו הנחה לחיילים בשופרסל.

  האפשריות של צה"ל להתערב בכלכלה הישראלית בלתי מוגבלות. למה לעצור בתחום התקשורת?

  אהבתי

  • ניר הגיב:

   יש פה משהו – גלי צה"ל הם מעין "ישראל היום" של הרדיו, ודאי התחנות המקומיות, כשהם מחזיקים על חשבון הצבא (כלומר, אנחנו) תשתית טובה בהרבה מאלו שיש לתחנות הפרטיות, ואף מקבלים ממנו כח אדם איכותי בחינם. מעניין איך זה שלא מורגשת התנגדות דומה במקרה הזה.

   אהבתי

   • שי הגיב:

    וסליחה, מה עם רשות השידור? היא לא חינמון? אמנם הציבור מממן אותה (ועוד איך מממן, את כל גחמות ועד הטכנאים והמהנדסים המושחתים) – אבל שלא מרצונו.

    ערוץ 1 הוא לשוק התקשורת האלקטרונית, מה שאדלסון הוא לשוק העיתונות המודפסת.

    אהבתי

 6. אפרת הגיב:

  לא קשור לפוסט

  אני מנסה נואשות לקרוא את "אחר" או למצוא עניין במה שנכתב שם. ניסיתי לגייס סימפטיה.
  אבל זה עבר לי מול שפך המילים הזה (שאמור להיות סקירת ספר על גודלה מאיר)
  http://theothermag.com/books/biography/2010/01/25

  מתוך סבך המשפטים הלא פתור של מיברג עולה בעיקר נטייה אחת והיא מיזוגניה. איכס.
  נגמרה ההתלבטות אני לא עושה מנוי.

  אהבתי

  • בנוסף הגיב:

   רוב (כל?) הרשימות נכתבו בעבר, חלקן גם פורסמו.
   מאד מפריע לקרוא בלינק שצרפת את המשפט "בשבוע שעבר ראה אור ספר בשם Golda מאת Elinor Burkett (הארפר/קולינס)", על ספר שיצא בשנת 2008.

   אהבתי

  • לאפרת הגיב:

   מסכנה שכמותך.
   זה כל כך בוער בעצמותייך שאפילו שזה לא קשור לפוסט את ח-י-י-ב-ת לראות את מילותייך בציבור.
   את ממש לא מצליחה לראות טוב מבעד לדמעות (התנין) הנשפכות מעינייך.
   מיזוגיניה היא ממש לא מבית היוצר של מייברג. אז מצאת שרידים (או סימני נפט) שלה בכתבה אחת, אז מה?
   איזה מזל שהצלחת למצוא סיבה לסיום ההתלבטות שלך בעניין המנוי. ממש סימון המטרה לאחר היריה.
   גילוי נאות. לכשעצמי, מלכתחילה לא חשבתי בכלל לעשות מנוי ועדיין באותה דעה. בינתיים האתר פתוח כך שאפשר להתרשם בחינם גם מה"מיזוגיניה" המסתמנת.

   אהבתי

   • שי הגיב:

    מדהים כמה יכולים להפגין שני זרים מחויבות רגשית לוהטת ולריב אודות אתרו של מאן דהוא, זר מספר שלוש בסיפור הזה.
    .
    ומיברג ואתרו מפגינים מיזוגניה. א-הא.

    אהבתי

 7. אחד ש וגו' הגיב:

  מעבר למופרכות הברורה של דבריו, מתי טוכפלד אינו ומעולם לא היה ראש דסק החדשות של ישראל היום. הוא כתב המפלגות של העיתון

  אהבתי

 8. שלום טוקשה הגיב:

  גם אם היו טעויות זניחות פה ושם אברמוביץ צודק בגדול. המשפחה המלכותית על המיליארדרים שמרפדים את דרכה היא סכנה נוראית לדמוקרטיה. אובמה אף פעם לא איים על מבקריו בתביעות בבית משפט, גבירתנו הקדושה עושה את זה כל הזמן. ניחוש שלי: הם יעופו הפעם בבושת פנים כפי שקרה בקדנציה הראשונה

  אהבתי

  • ניר הגיב:

   מה יש לדבר, התקשורת שנתניהו מקבל ממש דומה לזו של אובמה… גם נשיאים פופולרים הרבה פחות, שלא לומר שנואים, לא קיבלו טפול שמתקרב אפילו לזובור שעובר נתניהו. זה פשוט לא קיים בתקשורת האמריקאית המרכזית.
   .
   בשביל לנחש שנתניהו לא יסיים קדנציה לא צריך להיות חנן קריסטל. נדמה לי שמאז 1992 אף רה"מ לא סיים פה קדנציה (או בשביל קוראי העיר, "עף בבושת פנים")

   אהבתי

   • ליהי הגיב:

    ניר,
    לצערי הרב דווקא עושה רושם שנתניהו ישבור שיא ויסיים קדנציה.
    עד כה הוא מצליח לעקוף את כל המכשולים באופן מפתיע למדי, ויש לי תחושה שגם את אלה העתידיים הוא יצליח לעקוף.
    כמו שזה נראה עכשיו, שום דבר דרסטי שיערער את ממשלתו לא הולך לקרות כאן בקרוב.

    אהבתי

  • טוקשה, תראה מה עשתה טעות זניחה של הוריך הגיב:

   אני אוהב את הביטוי שלך "טעויות זניחות" מחר נכתוב בעיתון שאתה גנב סוסים ואשתך פרוצה מפיצת מחלות. אה, סליחה, טעות זניחה- התכוונו לומר שיש לך כלב ואשתך לא בתולה. אבל אנחנו צודקים בגדול- לא?

   אהבתי

 9. ש. עליון הגיב:

  אמנון אברמוביץ ראוי להירשם בספר גינס. ביום שישי הוא שבר את השיא של כמות שקרים באייטם אחד. בואו נספור:
  אמר: מתקיים קשר הון שלטון שלא היה בתולדות המדינה. שיקר פעמיים: א. לא התקיים קשר (1). ב. כבר היה בתולדות המדינה- אולמרט (2).
  אמר: מכון “משלם”. שקר. המכון לא שילם (3).
  אמר: מכון שלם בבעלות אדלסון. שקר – לא בבעלות אדלסון (4).
  אמר: מינוי שערורייתי של מייק אורן לשגריר. לא הייתה שום שערורייה – מינוי ראוי ביותר (5).
  אמר שיעלון, שרנסקי ואורן יצאו ממכון שלם. עוד שלושה שקרים (6,7,8).
  אמר: ישראל היום עיתון פרסונלי. שיקר! בעיתון כותבים גם יוסי ביילין וזהבה גלאון. זה פרסונלי? (9)
  אמר: אין חינמון הביתה. שקר.יש גם באירופה וגם בארה”ב (10).
  אמר: חוקי המימון הפוליטי הקיימים בישראל. אם היה מתכוון למימון של הקרן החדשה לישראל זה היה נכון. בהקשר שזה נאמר זה היה שוב שקר! (11)
  אמר: תיק ליועץ המשפטי. שיקר – אין תיק (12).
  טען שביבי ממומן על ידי המכון או אדלסון . שקר. אין מימון כזה. (13)
  קשר את נתן אשל למרכז שלם. הוא לא היה קשור מעולם עם מרכז שלם. שקר (14).
  שיא! 14 שקרים ב"פרשנות" אחת! ולא ספרנו את זה שהוא אמר שהוא מחבב את שרה נתניהו.
  בהחלט שיא גינס. תגידו. קורה לפעמים שאמנון אברמוביץ אומר משפט שלם בלי לשקר?
  ללא ספק אמנון אברמוביץ הוא מעיין בלתי נדלה של שקרים.

  אהבתי

 10. מאיר הגיב:

  על פי ההגיון של אברמוביץ' גם לישראל היום שמחולק בחינם לבתים יש עלות – השכ"ד והארנונה

  אהבתי

  • שועלן הגיב:

   ומה עם הקלוריות שהאדם נאלץ לשרוף כאשר עליו ללכת, לפתוח את הדלת, להתכופף, להרים את העיתון מהרצפה (בניגוד לכח המשיכה, כן?), לסגור את הדלת וכו'?
   הן לא באות מהשמיים, הן באות מהמזון אותו אנחנו רוכשים במיטב כספנו.

   אהבתי

  • בונד ג בונד הגיב:

   היי, יש לי כבר בלעדיות על ההשוואה הזאת! 🙂 התביעה בדרך.

   (גם על זה שערוץ 2 ו-10 אינם חינם! אתה יודע כמה עולה LCD?)

   אהבתי

 11. בונד ג בונד הגיב:

  "אמנון אברמוביץ' והזבובים" – אחלה שם ללהקה!!!

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s